ما برای پاسخگویی به هرگونه سوال شما آماده ایم

تلفن

32445590-4 (056)

ایمیل

info@skhrw.ir

آدرس

ایران – خراسان جنوبی – بیرجند – بلوار پاسداران – پاسداران 30 – شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

نمابر

32445582

کدپستی

97176-15536